Советуем! : услуги!

low1

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

Угода

про забезпечення населення лікарськими засобами, вакцинами та іншими імунобіологічними препаратами, виробами медичного призначення і медичної техніки, що виробляються на території держав–учасниць Співдружності Незалежних Держав

від 24.12.1993р.

(Угоду ратифіковано Законом №149/96–ВР від 26.04.96)

(Статті 5, 6 і 8 Угоди про забезпечення населення лікарськими засобами, вакцинами та іншими імунобіологічними препаратами, виробами медичного призначення і медичної техніки, що виробляються на території держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, для України мають виключно рекомендаційний характер згідно із Законом №149/96–ВР від 26.04.96)

Держави–учасниці цієї Угоди, далі – Держави–учасниці, керуючись Угодою про співробітництво в галузі охорони здоров’я населення від 26 червня 1992 року, надаючи особливого значення питанню забезпечення населення лікарськими засобами, вакцинами та іншими імунобіологічними препаратами, виробами медичного призначення та медичної техніки, що виробляються у державах–учасницях Співдружності, погодились про таке:

Стаття 1

Держави–учасниці надаватимуть підтримку підприємствам–виробникам медичної продукції, аптечної служби і системи медтехніки у забезпеченні виробництва та поставок лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення та медичної техніки для власних потреб і за міжурядовими угодами.

Стаття 2

Держави–учасниці домовились створити міждержавну систему співробітництва в галузі виробництва і взаємних поставок лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення та медичної техніки.

Стаття 3

Держави–учасниці доручають Раді по співробітництву в галузі охорони здоров’я Співдружності Незалежних Держав за погодженням із заінтересованими міністерствами та відомствами держав–учасниць Співдружності у двомісячний термін підготувати конкретні пропозиції щодо механізму функціонування міждержавної системи.

Стаття 4

Держави–учасниці сприятимуть здійсненню взаємних платежів за поставлені лікарські засоби, вакцини та інші імунобіологічні препарати, вироби медичного призначення та медичної техніки першочергово незалежно від стану платіжного балансу між ними, не вважаючи оплату медикаментів, виробів медичного призначення та медичної техніки засобом урегулювання платіжного балансу між державами–учасницями цієї Угоди.

Стаття 5

Держави–учасниці доручать відповідним міністерствам передбачити надання пільгових цільових кредитів та бюджетних позичок на поповнення оборотних коштів підприємствами виробниками медичної продукції, аптечної служби та системи медичної техніки незалежно від їх відомчої приналежності.

Стаття 6

Держави–учасниці з метою прискорення технічного переоснащення підприємств–виробників медичної продукції, аптечної служби та системи медичної техніки, зниження цін на медикаменти, вироби медичного призначення і медичної техніки, збільшення їх випуску, соціального захисту населення одночасно вживуть необхідних заходів для звільнення від сплати експортних та імпортних митних зборів і стягнення податку на додаткову вартість:

  • на експортні лікарські засоби, вакцини, інші імунобіологічні препарати, вироби медичного призначення і медичної техніки;

  • на імпортовану сировину, матеріали і технологічне обладнання для цих цілей, включаючи товарообмінні (бартерні) операції.

Стаття 7

Держави–учасниці доручать міністерствам охорони здоров’я (Держкоммедбіопрому України) видачу дозволів (ліцензій) на експорт та імпорт лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення та медичної техніки з метою спрощення механізму їх видачі.

Стаття 8

Держави–учасниці з метою стимулювання розвитку підприємств–виробників медичної продукції, аптечної служби та системи медтехніки внесуть до своїх законодавчих органів пропозиції про зниження на 50 відсотків ставки податків на прибуток від реалізації лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення та медичної техніки.

Стаття 9

Ця Угода відкрита для приєднання інших держав, які повністю поділяють її цілі та принципи.

Стаття 10

Кожна Держава–учасниця має право вийти з цієї Угоди, повідомивши у письмовій формі Уряд Республіки Білорусь про своє рішення не менш ніж за 6 місяців до передбачуваного виходу.

Стаття 11

Ця Угода може бути змінена чи доповнена тільки за взаємною домовленістю Держав–учасниць Співдружності.

Стаття 12

Ця Угода підлягає ратифікації або затвердженню відповідно до законодавчих процедур Держав–учасниць і набуває чинності після здачі на зберігання депозитарію третьої ратифікаційної грамоти чи повідомлення про затвердження.

Вчинено в місті Ашгабаді 24 грудня 1993 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, її завірену копію.

За Азербайджанську Республіку

(підпис)

За Республіку Молдова

(підпис)

За Республіку Вірменія (підпис) За Російську Федерацію (підпис)
За Республіку Грузія  (підпис) За Республіку Таджикистан (підпис)
За Республіку Білорусь (підпис) За Туркменистан (підпис)
За Республіку Казахстан (підпис) За Республіку Узбекистан (підпис)
За Киргизьку Республіку (підпис) За Україну (підпис)

Комментарии закрыты.

Поиск цен на лекарства в Киеве