, mora испания naf.

Закон15

Затверджено
наказом Державного комітету статистики України,
Міністерства охорони здоров’я України
від 31 липня 2000р. №256/184

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2000р.
за №636/4857

Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності №6 «Звіт про контингент дітей і підлітків, яким здійснено щеплення проти інфекційних захворювань»

 1. Форму державної статистичної звітності №6 «Звіт про контингент дітей і підлітків, яким здійснено щеплення проти інфекційних захворювань» (надалі – форма №6) заповнюють працівники амбулаторно–поліклінічних закладів (підрозділів), що надають медичну допомогу дітям, підліткам та дорослим, пологових будинків, будинків дитини, фельдшерсько–акушерських пунктів системи Міністерства охорони здоров’я України і 5 січня подають санітарно–епідеміологічним станціям (надалі – СЕС) сільських районів, районів міст з районним поділом та СЕС міст без районного поділу.

 2. СЕС районів міст з районним поділом 8 січня подають зведений звіт міській СЕС.

 3. СЕС сільських районів та міські СЕС (крім міст Києва і Севастополя) – 10 січня подають зведений звіт СЕС Автономної Республіки Крим і обласній СЕС.

 4. СЕС Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські СЕС у термін, установлений наказом Міністерства охорони здоров’я України, звітують перед Міністерством охорони здоров’я України та Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київським і Севастопольським міськими управліннями статистики.

 5. Інші амбулаторно–поліклінічні заклади (підрозділи), які надають медичну допомогу дітям, підліткам та дорослим, пологові будинки, будинки дитини, фельдшерсько–акушерські пункти незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності (за винятком закладів системи Міністерства охорони здоров’я України) 5 січня подають звіт СЕС Автономної Республіки Крим, обласній, Київській і Севастопольській міським СЕС, Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики і своїй вищій організації.

 6. Міністерство охорони здоров’я України зведену інформацію по Україні та регіонах – 17 березня подає Держкомстату України.

 7. Адресна частина бланка форми №6 заповнюється чітко і без скорочень, у рядку «Форма власності закладу» вказується одна з форм власності: приватна, колективна, державна (загальнодержавна, комунальна).

 8. Підставою для заповнення звіту є облікові форми №063/0 «Карта профілактичних щеплень» та №064/0 «Журнал обліку профілактичних щеплень».

 9. У таблицю 1 включаються дані про кількість осіб, які перебувають на обліку в лікувально–профілактичних та дитячих закладах, яким у звітному році виповнилось повне число років.
  У таблицю 2 включаються дані про кількість дітей і підлітків, яким здійснено відповідне щеплення до досягнення ними у звітному році віку, зазначеного в графі «А», і яким проведена закінчена вакцинація або ревакцинація з урахуванням багаторазового введення вакцини, згідно з календарем щеплень.
  Дані рядка 17 таблиці 2 мають бути меншими або дорівнювати даним рядка 01 таблиці 1.
  Дані кожного з рядків 01, 07, 09 таблиці 2 мають бути меншими або дорівнювати даним рядка 02 таблиці 1.
  Дані кожного з рядків 02, 08, 10, 14, 16, 20, 22 таблиці 2 мають бути меншими або дорівнювати даним рядка 03 таблиці 1.
  Дані рядка 11 таблиці 2 мають бути меншими або дорівнювати даним рядка 04 таблиці 1.
  Дані кожного з рядків 03, 12, 15 таблиці 2 мають бути меншими або дорівнювати даним рядка 05 таблиці 1.
  Дані рядка 18 таблиці 2 мають бути меншими або дорівнювати даним рядка 06 таблиці 1.
  Дані рядка 04 таблиці 2 мають бути меншими або дорівнювати даним рядка 07 таблиці 1.
  Дані кожного з рядків 05, 13, 19 таблиці 2 мають бути меншими або дорівнювати даним рядка 08 таблиці 1.
  Дані рядка 21 таблиці 2 мають бути меншими або дорівнювати даним рядка 09 таблиці 1.
  Дані рядка 06 таблиці 2 мають бути меншими або дорівнювати даним рядка 10 таблиці 1.

 10. Загальні вимоги до заповнення звіту.
  У звіті мають бути заповненні всі показники. Якщо відсутній який–небудь показник, то ставиться риска. Звіт повинен бути заповнений чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника, який несе персональну відповідальність за достовірність зазначених у звіті відомостей відповідно до чинного законодавства.

Зав. відділу
санітарно–епідеміологічної статистики 

В. Ф. Спасіченко

  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ

форми документа за ДКУД   

організації– складача – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

території за КОАТУУ 

галузі за ЗКГНГ 

виду економічної діяльності за КВЕД 

форми власності за КФВ 

організаційно– правової форми господарювання за КОПФГ

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ

організації вищого рівня – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

КС 

10 

11 

Кому подається (назва й адреса одержувача) ________________________________________________________________________________

Ким подається (назва й адреса організації) ________________________________________

________________________________________

Форма власності закладу __________________

________________________________________ 

Форма №6

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України та
МОЗ України
від 31 липня 2000 р. №256/184

Поштова – піврічна

Подають:

1. Амбулаторно–поліклінічні заклади (підрозділи), які надають медичну допомогу дітям, підліткам та дорослим, пологові будинки, будинки дитини, фельдшерсько–акушерські пункти системи охорони здоров’я України – СЕС сільських районів, районів міст з районним поділом та СЕС міст без районного поділу – 5 січня;

2. СЕС районів міст з районним поділом – міській СЕС 8 січня;

3. СЕС сільських районів та міські СЕС (крім міст Києва і Севастополя) зведений звіт – СЕС Автономної Республіки Крим, обласній СЕС – 10 січня;

4. СЕС Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські СЕС зведений звіт – Міністерству охорони здоров’я України, Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики – у термін, установлений наказом Міністерства охорони здоров’я України.

5. Інші амбулаторно–поліклінічні заклади (підрозділи), які надають медичну допомогу дітям, підліткам та дорослим, пологові будинки, будинки дитини, фельдшерсько–акушерські пункти незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності (крім закладів системи Міністерства охорони здоров’я України) – 5 січня:

– СЕС Автономної Республіки Крим, обласній, Київській і Севастопольській міським СЕС;
– Головному управлінню статистики Автономної Республіки Крим, обласному, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики;
– своїй вищій організації.

6. Міністерство охорони здоров’я України зведену інформацію по Україні та регіонах – Держкомстату України – 17 березня. 

 

ЗВІТ ПРО КОНТИНГЕНТ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ, ЯКИМ ЗДІЙСНЕНО ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

за 20__ рік

Таблиця 1
Контингент осіб, що проживають у районі діяльності закладу

Кількість років, що виповнились у звітному році 

Номер рядка 

Кількість осіб 

А 

Б 

новонароджені 

01 

  

1 рік 

02 

  

2 роки 

03 

  

4 роки 

04 

  

7 років 

05 

  

8 років 

06 

  

12 років 

07 

  

15 років 

08 

  

17 років (дівчата) 

09 

  

19 років 

10 

  

Таблиця 2
Охоплення щепленням

Вік Вид щеплення Номер рядка Кількість дітей і підлітків, яким зроблене відповідне щеплення до досягнення ними зазначеного віку в звітному році Вік Вид щеплення Номер рядка Кількість дітей і підлітків, яким зроблене відповідне щеплення до досягнення ними зазначеного віку в звітному році 
А Б В 1 А Б В 1
Щеплення проти дифтерії: Щеплення проти кору:
1 рік  Вакцинація 01 2 роки Вакцинація 14
2 роки Ревакцинація I 02 7 років Ревакцинація 15
7 років Ревакцинація II 03 Щеплення проти епідемічного паротиту:
12 років Ревакцинація III 04
15 років Ревакцинація IV 05 2 роки Вакцинація 16
19 років Ревакцинація V 06 Щеплення проти туберкульозу:
Щеплення проти коклюшу:
1 рік Вакцинація 07 Новонароджені Вакцинація 17
2 роки Ревакцинація 08 8 років Ревакцинація I 18
Щеплення проти поліомієліту: 15 років Ревакцинація II 19
1 рік Вакцинація 09 Щеплення проти краснухи:
2 роки Ревакцинація I 10 2 роки Вакцинація 20
4 роки Ревакцинація II 11 17 років Ревакцинація 21
7 років Ревакцинація III

12 

  

Щеплення проти гепатиту B:

  

  

15 років  Ревакцинація IV 

13 

  

2 роки  Вакцинація 

22 

  

Примітка. У графі А таблиці 1 і 2 вказується кількість років, що виповнились у звітному році. Наприклад, 1 рік – це діти, яким у звітному році виповнилось 12 місяців.

Дата _____________  Керівник ____________________________________
(підпис)      (прізвище, ім’я, по батькові) 
Виконавець ___________________________
(прізвище і номер телефону) 

М.П.

Завідувач відділу санітарно–епідеміологічної статистики 

 

В. Ф. Спасіченко 

Комментарии закрыты.

Поиск цен на лекарства в Киеве