Молодой сайт Чудо диета расскажет, какая же лучшая. . . .

Закон18

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№253 від 12.10.2000
м.Київ
vd20001012 vn253

Про затвердження форми галузевої статистичної звітності закладів охорони здоров’я України «Звіт про причини тимчасової непрацездатності»

За домовленістю з Державним комітетом статистики України на заміну державної статистичної звітності форми №23–тн «Звіт про причини тимчасової непрацездатності» на галузеву статистичну звітну форму НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити галузеву статистичну звітну форму №23–тн–здоров «Звіт про причини тимчасової непрацездатності» та інструкцію щодо її заповнення (додається).

 2. Увести в дію форму №23–тн–здоров та інструкцію щодо їх заповнення, починаючи зі звіту за 2000 рік.

 3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, керівникам підвідомчих закладів забезпечити впровадження форми галузевої статистичної звітності та подання її у визначені терміни.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

О.О.Бобильова

Галузева статистична звітність

Коди
форми документа за ДКУД організації– складача – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ території за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду економічної діяльності за КВЕД форми власності за КФВ організаційно– правової форми господарювання за КОПФГ міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ організації вищого рівня – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Кому подається (назва і поштова адреса одержувача) __________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Форма №23–тн–здоров

Ким подається (назва і поштова адреса закладу)_______________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
від 12.10.2000 №253

Форма власності ________________________________________

Поштова – річна

Подають:

 1. Лікувально–профілактичні заклади системи Міністерства охорони здоров’я – головному лікарю центральної районної (міської) лікарні не пізніше 10 січня.

 2. Головний лікар центральної районної (міської) лікарні зведені звіти – Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, органу управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій не пізніше 20 січня.

 3. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, органи управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій зведені звіти – Міністерству охорони здоров’я України не пізніше 30 січня.

Звіт про причини тимчасової непрацездатності
за 20 ____ рік

Таблиця 1000

Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, в підпорядкуванні яких знаходиться підприємство __________
___________________________________________________________
Поштова адреса підприємства _________________________________
Код вида економічної діяльності _______________________________

Таблиця 2000

Найменування Номер рядка
А Б 1
Кількість підприємств, установ, організацій тощо, дані щодо яких відображені у звіті 1
Середньооблікова кількість працюючих у звітному періоді на підприємствах, в установах та організаціях, дані щодо яких відображені у звіті – усього 2

у тому числі жінки

3

Таблиця 3000

Найменування класів та окремих хвороб, інші причини тимчасової непрацездатності Номер рядка Шифр за МКХ–10 Кількість випадків тимчасової непрацездатності у тому числі з приводу реабілітації Кількість календарних днів непрацездатності у тому числі з приводу реабілітації
А Б В 1 2 3 4
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 1.0 A00–B99 x x
у тому числі кишкові інфекції 1.1 A00–A09 x x
туберкульоз 1.2 A15–A19
з них туберкульоз органів дихання (без пневмоконіозу) 1.3 A15–A16
Новоутворення 2.0 C00–D48 x x
у тому числі злоякісні новоутворення 2.1 C00–C97 x x
Хвороби крові та кровотворних органів і окремі порушення з залученням імунного механізму 3.0 D50–D89
Хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речовин 4.0 E00–E90
у тому числі дифузний зоб II–III ступеню 4.1 E01.0, E04.0 x x
цукровий діабет 4.2 E10–E14 x x
Розлади психіки та поведінки 5.0 F00–F99 x x
Хвороби нервової системи 6.0 G00–G99
у тому числі розлад вегетативної нервової системи неуточнений 6.1 G90.9
хвороби периферичної нервової системи 6.2 G50–G52, G54, G56–G58, G60–G62, G64, G70–G72
Хвороби ока та його придаткового апарату 7.0 H00–H59 x x
Хвороби вуха та соскоподібного відростку 8.0 H60–H95 x x
Хвороби системи кровообігу 9.0 I00–I99
у тому числі гостра ревматична гарячка і хронічні ревматичні хвороби серця 9.1 I00–I02
I05–I09
гіпертонічна хвороба 9.2 I10–I13
ішемічна хвороба серця з гіпертонією і без гіпертонії 9.3 I20–I25
з рядка 9.3 – стенокардія 9.4 I20
інфаркт міокарду 9.5 I21–I22
цереброваскулярні хвороби з гіпертонією і без гіпертонії 9.6 I60–I69
хвороби артерій, артеріол та вен 9.7 I70–I79
I80–I89
Хвороби органів дихання 10.0 J00–J99
у тому числі гострі респіраторні інфекції верхніх та нижніх дихальних шляхів 10.1 J00–J06
J20–J22
x x
грип 10.2 J10–J11 x x
пневмонії 10.3 J12–J16, J18
інші хвороби верхніх дихальних шляхів 10.4 J30–J39 x x
бронхіальна астма 10.5 J45–J46
загострення хронічних захворювань органів дихання 10.6 J40–J44
J47
Хвороби органів травлення 11.0 K00–K93
у тому числі виразка шлунку та 12–палої кишки 11.1 K25–K27
гастрит та дуоденіт 11.2 K29
апендицит 11.3 K35–K38 x x
хвороби печінки, жовчного міхура та підшлункової залози 11.4 K70–K77
K80–K87
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 12.0 L00–L99
у тому числі інфекції шкіри та підшкірної клітковини 12.1 L00–L08 x x
інші запальні хвороби шкіри та підшкірної клітковини 12.2 L10–L14
L20–L30
L40–L45
x x
Хвороби кістково–м’язової системи та сполучної тканини 13.0 M00–M99
у тому числі ревматоїдний артрит 13.1 M05–M06
остеохондроз, остеохондрит 13.2 M42, M91–M94
Хвороби сечостатевої системи 14.0 N00–N99
у тому числі хвороби нирок та сечових шляхів 14.1 N00–N39
запальні хвороби жіночих тазових органів та інші хвороби жіночих статевих органів 14.2 N70–N77
N80–N98
Вагітність, пологи та післяпологовий період (до і після відпустки через вагітність та пологи) 15.0 O00, O10–O99 (крім O80)
Травми та отруєння 16.0 S00–T98
у тому числі травми та отруєння в зв’язку з виробництвом 16.1 S00–T98
травми та отруєння по дорозі на роботу та з роботи, під час виконання громадських обов’язків 16.2 S00–T98
травми та отруєння в побуті 16.3 S00–T98
Інші хвороби 17.0 Q00–Q99
R00–R99
Разом усі хвороби (рядки 1.0 –17.0) 18.0
Аборти 19.0 O03–O08 x x
Догляд за хворими 20.0 x x
у тому числі за дітьми 20.1
Звільнення від роботи у зв’язку з карантином та бактеріоносійством 21.0 x x
Відпустка в зв’язку з санаторно–курортним лікуванням (крім випадків захворювань на туберкульоз та з доліковуванням інфаркту міокарда) 22.0
Всього в зв’язку з хворобами та іншими причинами (рядки 18.0–22.0) 23.0
Відпустка через вагітність та пологи 24.0

 

Дата ___________________________
(у цифровій формі)
Керівник закладу ________________
(підпис)
Виконавець ______________________
(прізвище, ім’я, по батькові,
номер телефону)
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
від 12.10.2000 №253

Інструкція
щодо заповнення форми галузевої статистичної звітності №23–тн–здоров «Звіт про причини тимчасової непрацездатності»

I. Загальний розділ

Форму галузевої статистичної звітності №23–тн–здоров «Звіт про причини тимчасової непрацездатності» (надалі – форма №23–тн–здоров) заповнюють лікувально–профілактичні заклади системи Міністерства охорони здоров’я.

Звіт подається лікувально–профілактичними закладами 10 січня головному лікарю центральної районної (міської) лікарні.

Головний лікар центральної районної (міської) лікарні 20 січня подає зведені звіти МОЗ Автономної Республіки Крим, органу управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

МОЗ Автономної Республіки Крим, органи управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 30 січня подають зведені звіти Міністерству охорони здоров’я України.

Головні лікарі центральних районних (міських) лікарень, МОЗ Автономної Республіки Крим, органи управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій подають зведені звіти по вибірковому колу підприємств в цілому і у тому числі за видами економічної діяльності (дивись код КВЕД), згідно з додатком до даної Інструкції.

У паспортній частині звіту у лівому верхньому кутку титульного листка зазначається найменування закладу, до якого надсилається звіт, назва і тип закладу, який подає звіт, їх адреса.

Лікувально–профілактичні заклади заповнюють звіт про причини тимчасової непрацездатності трудящих, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях (надалі – підприємствах), що знаходяться на території обслуговування даного медичного закладу.

Оргметодвідділи обласних лікарень, обласні та міські центри медичної статистики, складають і подають головним лікарям медичних закладів області, міста списки вибіркового кола тих підприємств та організацій державної форми власності, тимчасова непрацездатність працівників яких вони мають вивчати.

Підставою для заповнення звіту є усі листки непрацездатності, що протягом звітного періоду здані до бухгалтерії, незалежно від того, яким лікувально–профілактичним закладом вони видані (за місцем роботи, проживання або тимчасового перебування в період відрядження або відпустки працівника) і підлягають вони оплаті чи ні .

II. Шифрування листків непрацездатності

Під час закриття листка непрацездатності шифрування його здійснює лікар, що лікував хворого. При цьому слід ставити шифр заключного діагнозу згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я 10 перегляду (надалі – МКХ–10). Якщо причиною тимчасової непрацездатності була не хвороба, а інша причина, то замість шифру необхідно вказати номер відповідного рядка форми №23–тн–здоров (20.0, 21.0, 22.0, 24.0).

Головні лікарі лікувально–профілактичних закладів та їх заступники з експертизи зобов’язані здійснювати систематичний контроль за правильністю шифрування листків непрацездатності та заповнення звітів, за повнотою охоплення підприємств, що відображені у списку.

Шифруванню підлягає зазначений у листку непрацездатності заключний діагноз основного захворювання, яке було головною причиною тимчасової непрацездатності. Для визначення основного захворювання слід керуватися такими правилами:

а) за наявності кількох діагнозів, які мають між собою причинний зв’язок, основним належить вважати діагноз хвороби, яка спричинила інші захворювання, вказані в заключному діагнозі;
б) із двох і більше незалежних захворювань основним слід вважати найбільш тяжке та тривале захворювання;
в) якщо серед захворювань є інфекційне, то його слід вважати основним, а із двох інфекційних – епідемічне;
г) під час хірургічного лікування вказують шифр того захворювання, яке призвело до операції.

Листки непрацездатності, які видані:

 • з приводу травм та отруєнь, шифрують згідно з МКХ–10 шифрами SOO–Т98;

 • в тубсанаторіях з приводу санаторного лікування туберкульозу органів дихання, шифрують згідно з МКХ–10 кодами A15–A16 і дані щодо них вказують у рядках 1.0, 1.2, 1.3;

 • з приводу туберкульозу в поєднанні з будь–яким видом пневмоконіозу, шифрують кодом J65;

 • з приводу санаторно–курортного доліковування інфаркту міокарда, шифрують кодами I21–I22 і дані щодо них вказують в рядках 9.0 та 9.5;

 • в зв’язку з абортом, шифрують згідно з МКХ–10 шифрами O03–O08 і дані щодо них відображають у рядку 19.0.

Дані про тимчасову непрацездатність, що виникла під час виконання донорських обов’язків, необхідно кодувати згідно з МКХ–10 кодами S00–T98 та вказувати у рядках 16.0 і 16.2.

Листки непрацездатності, які видані на час дороги до санаторію і назад (крім випадків захворювань на туберкульоз та доліковування інфаркту міокарда) шифрують номером рядка звіту 22.0.

Якщо працівникові під час перебування в санаторії виданий листок непрацездатності у зв’язку із захворюванням, що не пов’язане з хворобою з приводу якої він перебуває в оздоровчому закладі, а саме грип, ГРВІ, ангіна тощо, то його шифрують кодом МКХ–10 відповідно до цього захворювання.

У рядку 21.0 вказуються дані щодо листків непрацездатності, які видані в зв’язку з карантином або бактеріоносійством.

Дані про тимчасову непрацездатність в зв’язку з відпусткою через вагітність та пологи відображаються у рядку 24.0, а у зв’язку з ускладненнями вагітності та післяпологового періоду, що виникли до і після відпустки через вагітність та пологи – у рядку 15.0.

Якщо захворювання вагітної жінки не має зв’язку з її вагітністю або пологами, то зазначений у листку непрацездатності діагноз шифрують відповідними рубриками згідно з МКХ–10.

III. Заповнення звіту

На підприємствах, що мають медично–санітарну частину, поліклініку або лікарський здоровпункт, звіт за формою №23–тн–здоров заповнює лікар або фельдшер, що призначений адміністрацією цих лікувально–профілактичних закладів.

На підприємствах та в установах, що не мають лікувально–профілактичних закладів, звіт заповнює лікар або фельдшер, призначений адміністрацією лікувально–профілактичних закладів, до яких прикріплені ці підприємства для надання медичної допомоги.

Кількість випадків тимчасової непрацездатності підраховують тільки за первинними листками непрацездатності. Кількість днів непрацездатності підраховують як за первинними листками непрацездатності, так і за їх «продовженнями».

Якщо дані первинного листка непрацездатності відображені в звіті попереднього року, а у звітному році пред’явлено його продовження, то в звіті відображаються тільки календарні дні непрацездатності цього листка, згідно з відповідним діагнозом, а випадок непрацездатності не обліковують.

Під час заповнення форми №23–тн–здоров в таблиці 1000 вказують назву міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться підприємство, найменування та адресу підприємства, код виду економічної діяльності (згідно з додатком).

У таблиці 2000 вказується кількість підприємств, дані щодо яких відображені у звіті, середньооблікова кількість працюючих у звітному періоді : всього і у тому числі жінок.

Середньооблікова кількість працюючих на підприємстві, яка вказана у формі №23–тн–здоров, має збігатися з даними форми 4–ФСС «Розрахункова відомість по коштах фонду соціального страхування» (n001b697–00).

IV. Арифметичний та логічний контроль звіту

Сума даних рядків 1.1, 1.2 і 1.3 має бути менша від даних рядка 1.0 за графами 1 і 3.
Дані рядка 2.1 мають бути меншими від даних рядка 2.0 за графами 1 і 3.
Сума даних рядків 4.1 і 4.2 має бути менша від даних рядка 4.0 за графами 1 і 3.
Сума даних рядків 6.1 і 6.2 має бути менша від даних рядка 6.0 за графами 1 і 3.
Сума даних рядків 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.7 має бути менша від даних рядка 9.0 за графами 1 і 3.
Сума даних рядків 9.4 і 9.5 має бути менша від даних рядка 9.3 за графами 1 і 3.
Сума даних рядків 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 має бути менша від даних рядка 10.0 за графами 1 і 3.
Сума даних рядків 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 має бути менша від даних рядка 11.0 за графами 1 і 3.
Сума даних рядків 12.1 і 12.2 має бути менша від даних рядка 12.0 за графами 1 і 3.
Сума даних рядків 13.1 і 13.2 має бути менша від даних рядка 13.0 за графами 1 і 3.
Сума даних рядків 14.1 і 14.2 має бути менша від даних рядка 14.0 за графами 1 і 3.
Сума даних рядків 16.1, 16.2, 16.3 мають збігатися з даними рядка 16.0 за графами 1 і 3.
Дані рядка 20.1 мають бути меншими від даних рядка 20.0 за графами 1 і 3.
Підсумок даних рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0 має збігатися з даними рядка 18.0 за графами 1 і 3.
Підсумок даних рядків 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0 має збігатися з даними рядка 23.0 за графами 1 і 3.

В.о. Начальника Центру медичної статистики МОЗ України

М.В.Голубчиков

 

Додаток
до Інструкції щодо заповнення
форми галузевої статистичної
звітності №23–тн–здоров

Найменування основних видів економічної діяльності (відповідно до державного класифікатора України, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 22 жовтня 1996 р. №441 (v0441217–96) щодо яких слід заповнювати звіти за формою №23–тн–здоров

№з/п Код ЗКГНГ Назва Код КВЕД
1. 11120 Атомні електростанції 40.10.2
2. 11300 Вугільна промисловість 10.10.1–10.10.3; 10.20.1–10.20.2; 14.50.4; 26.82.0
3.* 17000

Легка промисловість

17100 Текстильна промисловість 17.11.0–17.17.0; 17.21.0–17.24.0; 17.25.1, 17.25.9, 17.30.0, 17.51.1, 17.52.0–17.53.0; 17.40.1, 17.54.9, 18.24.0, 17.54.2, 17.60.0, 17.71.0, 17.72.1, 18.23.1, 18.24.0, 17.54.1
17200 Швейна промисловість 17.40.1, 18.21.0, 18.22.1–18.23.1, 18.24.0
17300 Шкіряна, хутрова і взуттєва промисловість 18.30.1, 17.54.9, 19.10.0, 19.20.1, 18.10.1, 18.24.0, 18.30.2, 19.30.1, 33.10.1, 36.62.0, 36.63.2–36.63.3; 36.63.5
17900 Інші виробництва легкої промисловості 36.63.3, 36.63.5
4.* 14000

Машинобудування та металооброблення

14100 Машинобудування 28.30.0, 29.11.1–29.11.2; 29.51.1–29.52.1; 29.22.1, 29.24.1, 35.20.1, 26.15.0, 26.23.0, 31.10.0, 31.20.0, 31.30.0, 31.40.0, 31.50.1–31.50.2; 31.61.0, 31.62.1–31.62.2; 31.10.1, 31.20.1, 29.12.1, 29.21.0, 29.23.0, 29.55.1, 29.56.1, 29.56.4, 31.10.2, 29.13.0
14200 Верстатобудівна та інструментальна промисловість 26.81.0, 28.62.0–28.63.0; 29.40.1–29.40.4; 29.40.7–29.40.8; 29.51.1, 29.56.4, 26.82.0, 27.51.0–27.54.0; 28.40.0, 29.14.2, 29.24.1, 30.01.1, 31.20.1, 33.20.1, 33.30.0, 33.40.0, 36.63.1, 29.24.1, 33.50.0, 22.33.1, 30.02.1, 34.10.1, 34.20.0, 34.30.0, 35.41.0–35.43.0; 35.50.0, 29.14.1
14400 Сільськогосподарське і тракторне машинобудування 29.31.0, 29.32.1–29.32.2; 29.32.9
14500 Будівельно–шляхове і комунальне машинобудування 29.32.3, 29.32.9, 29.40.7, 29.52.2, 29.52.3, 29.56.4, 29.24.2, 29.54.1, 29.71.0, 34.10.1
14600 Машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів 29.24.1, 29.24.2, 29.54.1, 29.56.4, 29.56.2, 29.71.0, 29.53.1, 28.22.0, 28.75.0, 29.21.0, 29.23.0, 29.72.0, 28.22.0, 35.30.0, 29.60.0, 35.11.0, 35.12.0, 32.20.1, 32.30.1, 32.10.0, 28.74.0, 29.56.3, 33.10.1, 28.74.0
14800 Промисловість металевих конструкцій і виробів 28.11.0, 28.12.0, 28.21.0, 28.62.0, 28.71.0, 28.72.0, 28.73.0, 28.74.0. 29.40.6, 28.61.0, 28.75.0, 36.40.0
14900 Ремонт машин і устаткування 29.40.5, 29.11.3, 29.12.2, 29.22.2, 29.24.4, 29.32.5, 29.51.3, 29.52.3, 29.53.3, 29.54.3, 29.55.3, 31.20.2, 31.62.3, 33.20.3, 35.20.2, 35.11.0, 35.12.0, 34.10.2, 50.40.4, 29.32.4, 29.56.6, 35.20.1, 35.30.0, 30.01.2, 30.02.2, 72.50.1, 72.50.2, 29.12.2, 29.53.3, 32.20.2, 32.30.2, 33.10.3, 36.30.2
5.*

Хімічна та нафтохімічна промисловість

13100 Хімічна промисловість 14.30.0, 24.11.0, 24.13.0, 24.15.0, 24.61.0, 24.66.2, 17.15.0, 17.54.9, 24.70.0, 24.16.0, 22.14.0, 22.31.1, 22.32.2, 24.30.0, 25.21.0, 25.22.0, 25.23.0, 25.24.0, 26.14.0, 22.32.1, 24.65.0, 24.30.0, 24.12.0, 24.64.0, 24.20.0, 24.51.0, 24.62.0
13300 Нафтохімічна промисловість 24.17.0, 24.14.0, 24.51.0, 24.13.0, 25.11.0, 25.12.0, 50.20.1, 19.30.1, 25.13.0, 26.82.0, 36.40.0, 36.50.0, 52.71.1, 19.30.1
6.* 12100 Чорна металургія 13.10.1, 13.10.2, 13.20.1, 13.20.2, 13.20.3, 14.21.1, 14.22.2, 27.10.0, 27.31.0, 27.32.0, 27.33.0, 27.35.0, 27.45.1, 28.51.0, 28.52.0, 27.21.0, 27.22.0, 23.10.0, 26.26.0, 37.10.1, 27.34.0
12200 Кольорова металургія 13.20.3, 27.42.0, 13.20.9, 27.44.0, 13.20.6, 27.43.0, 13.20.4, 27.45.9, 13.20.7, 13.20.5, 27.45.2, 24.13.0, 27.45.3, 24.66.0, 14.50.2, 27.41.0, 37.10.2, 31.62.1, 28.40.0, 37.10.3, 37.20.1, 37.20.2, 37.20.3, 37.20.4, 37.20.5, 37.20.6
7.* 11100–11110; 11130–11190 Інші галузі промисловості:Електроенергетика, теплові електростанції, гідроелектростанції, інші електростанції, електричні теплові мережі, самостійні котельні 40.10.1, 40.10.3–40.10.5; 40.30.0
11200, 11610 Паливна, торф’яна промисловість 10.10.1, 23.20.0, 11.10.1–11.10.3, 10.30.0, 26.82.0
12310 Промисловість рідкісних металів і напівпровідникових матеріалів 13.20.9, 27.45.3, 27.45.9
12410 Промисловість дорогоцінних металів та алмазів 13.20.9, 14.50.2, 27.41.0
12510 Обробка кольорових металів 27.45.9
12610 Виробництво вторинних кольорових металів 37.10.2
12710 Електродна промисловість 31.62.1
12810 Промисловість твердих сплавів 28.40.0
15000 Деревообробна і целюлозно–паперова промисловість 20.10.0–20.40.0; 33.10.1, 36.11.1, 36.12.1, 36.13.0, 36.14.1–36.14.3; 36.15.0, 33.10.1, 52.74.9, 20.51.0–20.52.0; 21.11.0– 21.12.0; 21.21.0–21.25.0
16100–16273 Промисловість будівельних матеріалів 14.50.9, 26.51.0, 26.65.0, 26.82.0, 26.61.1, 26.40.1, 26.40.9, 26.61.9, 14.22.1, 26.22.0–26.24.0–26.25.0; 26.30.0, 25.23.0, 36.63.4, 14.11.0, 14.21.1, 14.50.4, 26.70.0, 14.50.3, 14.12.0, 14.13.0, 26.52.0–26.53.0; 26.62.0, 26.66.0, 14.22.3, 26.63.0–26.64.0
16500 Скляна та порцеляно–фаянсова промисловість 14.21.2, 26.11.0–26.15.0; 26.21.0, 26.25.0
19300 Медична промисловість 24.14.0, 24.41.0–24.42.0, 33.10.1, 26.15.0; 26.24.0
19400 Поліграфічна промисловість 22.21.0–22.25.0
19700 Інші промислові виробництва 20.51.0, 36.50.0, 36.30.1, 14.50.2, 36.21.0–36.22.0; 36.61.0, 22.32.1, 74.81.2, 24.42.0, 41.00.0, 17.40.1, 33.10.1, 36.15.0, 36.63.5
8. 20000 Сільське господарство 01.11.0–01.13.0; 01.21.0–01.25.0; 92.62.0, 01.41.0–01.42.0; 85.20.0, 74.15.0
9.

91500

Охорони здоров’я 85.11.1–85.11.3; 85.12.0–85.13.0; 85.14.1–85.14.2; 85.31.0, 85.32.1, 55.11.0–55.12.0; 55.21.0–55.22.0; 55.23.1–55.23.2; 63.30.0
10.*

Сфера обслуговування:

50000 Транспорт і зв’язок
51000 Транспорт 60.10.1–60.10.2; 60.21.2, 60.21.4, 63.21.1–63.21.2; 60.21.1, 60.23.0, 60.24.1, 60.30.1–60.30.2; 60.30.9, 63.21.9, 60.21.1, 60.21.3, 61.10.1–61.10.2; 61.20.1–61.20.2; 63.22.0–63.23.0; 62.10.1–62.10.2; 62.20.1–62.20.2; 60.21.9, 60.24.9, 62.30.0, 63.21.9, 63.40.0, 63.11.0, 63.40.0
52000 Зв’язок 64.11.0–64.12.0; 64.20.0
70000 Торгівля і громадське харчування:
71000 Внутрішня торгівля 50.10.1, 50.30.1, 50.40.1, 51.21.0–51.25.0; 51.31.0–51.35.0; 51.36.1–51.36.2; 51.37.0, 51.38.1–51.38.2; 51.39.0, 51.41.1–51.41.3; 51.42.1–51.42.4; 51.43.1–51.43.2; 51.44.0–51.46.0; 51.47.1–51.47.21; 51.47.9, 51.51.0, 51.52.1–51.52.4; 51.53.1–51.53.3; 51.54.0–51.57.0; 51.61.0–51.53.0; 51.64.1–51.64.2; 51.65.0–51.55.0; 51.70.0, 51.11.1, 51.12.0–51.19.0; 51.21.0–51.25.0; 51.31.0–51.35.0; 51.36.1–51.36.2; 51.37.0, 51.38.1–51.38.2; 51.39.0, 51.41.1–51.41.3; 51.42.4–51.42.4; 51.43.1–51.43.2; 51.44.0–51.46.0; 51.47.1–51.47.2; 51.47.9, 51.51.0, 51.52.1–51.51.4; 51.53.1–51.53.3; 51.54.0–51.57.0; 51.61.0–51.63.0; 51.64.1–51.64.2; 51.65.0–51.66.0; 51.70.0, 51.11.1
71200 Роздрібна торгівля 50.10.2, 50.30.2, 50.40.2, 50.50.0, 52.11.0–52.12.0; 52.21.0–52.23.0; 52.24.1–52.24.2; 52.25.0–52.26.0; 52.27.1–52.27.2; 52.33.0, 52.41.1–52.41.3; 52.42.1–52.42.3; 52.43.1–52.43.2; 52.44.1–52.44.2; 52.44.9, 52.45.1–52.45.2; 52.46.0, 52.47.1–52.47.3; 52.48.1–52.48.9; 52.50.1–52.50.2; 52.50.9, 5261.0, 52.62.1–52.62.2; 52.63.1–52.63.3; 52.31.–52.33.0; 52.32.0, 52.63.1–52.63.2
71300 Громадське харчування 55.11.0, 55.30.1–55.30.2; 55.40.0, 55.51.1–55.51.5; 55.40.0, 55.51.1–55.51.5; 55.52.0, 55.30.1–55.30.2; 74.15.0
71500 Посередницькі послуги під час купівлі–продажу товарів народного споживання 50.10.3–50.40.3; 51.11.0–51.19.0; 51.41.1–51.41.3; 51.42.1–51.42.4; 51.43.1–51.43.2; 51.44.0–51.46.0; 51.47.1–51.47.1; 51.47.9–51.70.0
72000 Зовнішня торгівля 50.10.1, 51.21.0–51.25.0; 51.31.0–51.35.0; 51.36.1–51.36.2; 51.37, 51.38.1–51.38.2; 51.39.0, 51.41.1–51.41.3; 51.42.1–51.42.4; 51.43.1–51.43.2; 51.44.0–51.46.0; 51.47.1–51.47.2; 51.47.9, 51.51.0, 51.52.1–51.52.4; 51.53.1–51.53.3; 51.54.0–51.57.0; 51.61.0–51.63.0; 51.64.1–51.64.2; 51.65.0–51.66.0; 51.70.0
72200

Зовнішня торгівля недержавних організацій

50.10.1, 50.30.1, 50.40.1, 51.21.0–51.25.0; 51.31.0–51.35.0; 51.36.1–51.36.2; 51.37.0, 51.38.1–51.38.2; 51.39.0, 51.41.1–51.41.3; 51.42.1–51.42.4; 51.43.1–51.43.2; 51.44.0–51.46.0; 51.47.1–51.47.2; 51.47.9, 51.50.0, 51.52.1–51.52.4; 51.53.1–51.53.3; 51.54.0–51.57.0; 51.61.0–51.63.0; 51.64.1–51.64.2; 51.65.0–51.66.0; 51.70.0; 52.61.0

80000 Матеріально–технічне постачання і збут:
80100 Постачання 50.10.1, 50.30.1, 50.40.1, 51.21.0–51.25.0; 51.31.0–51.35.0; 51.36.1–51.36.2; 51.37.0, 51.38.1–51.38.2; 51.39.0, 51.43.1–51.43.2; 51.44.0–51.46.0; 51.47.1–51.47.2; 51.47.9, 51.51.0, 51.52.1–51.52.4; 51.53.1–51.53.3; 51.54.0, 51.55.0–51.57.0; 51.51.0–51.63.0; 51.64.1–51.64.2; 51.65.0–51.66.0; 51.70.0, 63.12.0, 74.15.0
80200 Збут 40.10.5, 50.10.1, 50.30.1, 50.40.1, 51.34.0–51.35.0; 51.36.1–51.36.2; 51.37.0, 51.38.1–51.38.2; 51.39.0, 51.41.1–51.41.3; 51.42.1–51.42.4; 51.43.1–51.43.2; 51.44.0–51.46.0; 51.47.1–51.47.2; 51.47.9, 51.51.0, 51.52.1–51.582.4; 51.53.1–51.53.3; 51.54.0–51.57.0; 51.61.0–51.63.0; 51.64.1–51.64.2; 51.65.0–51.66.0; 51.70.0, 63.12.0, 75.13.0, 74.15.0
90000 Житлово–комунальне господарство:
90100 Житлове господарство 70.12.2, 70.20.2, 55.21.0–55.22.0; 74.15.0
90200 Комунальне господарство 40.10.5, 40.20.1–40.20.2; 40.30.0, 90.00.1–90.00.3; 41.00.0, 40.20.1–40.20.2; 40.30.0, 55.11.0–55.12.0; 70.12.1, 70.20.1–70.32.0; 02.02.0, 63.23.0, 75.25.0, 74.15.0
91700 Фізична культура і спорта 92.61.0–92.62.0
91800 Соціальне забезпечення 85.31.0, 85.32.1, 85.32.3
92000 Народна освіта 80.30.0, 80.42.0, 80.22.0, 80.41.0–80.42.0; 80.10.2, 80.21.1–80.21.2; 80.10.1, 85.32.2, 85.31.0
93000 Культура і мистецтво:
93100 Культура 92.51.1–92.52.1; 92.32.0,92.34.0, 92.33.0, 92.53.1, 92.20.0, 92.40.0
93600 Мистецтво 92.31.1–92.31.2; 92.32.0, 92.13.0, 92.34.0, 92.11.0, 92.12.0, 74.15.0
95000 Наука і наукове обслуговування 73.10.0, 73.20.0, 92.51.2, 92.53.1, 72.20.0, 73.10.0, 92.52.1, 74.20.1, 05.02.1–05.02.2
96000 Фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення 65.11.0, 65.12.1, 65.12.9, 65.21.0–65.23.0; 66.01.0, 66.03.0, 66.02.0, 67.20.0, 75.30.0, 92.52.2, 67.11.0, 67.13.1–67.13.4; 67.13.9, 67.12.1–67.12.3; 67.12.9
97000 Управління 75.11.1–75.11.5; 75.11.6–75.11.7; 75.13.1, 75.14.0, 75.21.0, 75.12.0, 75.13.1, 75.23.1–75.23.3; 74.11.1–74.11.2; 75.24.1–75.24.2; 75.25.0, 91.11.0, 74.15.0
11.* 18000, 19200 Харчова промисловість, борошномельно–круп’яна, комбікормова промисловість 15.81.0–15.85.0; 15.41.0–15.43.0; 24.51.0–24.52.0; 24.62.0–24.63.0; 15.91.0–15.98.0; 15.89.1–15.89.2; 15.62.0, 15.31.0–15.32.0; 15.33.1–15.33.2; 15.88.1–15.88.2; 14.40.0, 15.86.1–1586.2; 16.00.0, 15.87.0, 15.89.9, 15.11.0–15.13.0; 15.51.0–15.52.0; 15.20.0; 15.61.1–15.61.2; 15.71.0–15.72.0

* По кожному з розділів додатку, де є перелік багатьох видів економічної діяльності, слід заповнювати сумарний звіт.

В.о. Начальника Центру медичної статистики МОЗ України

М.В.Голубчиков

Комментарии закрыты.

Поиск цен на лекарства в Киеве