Удобно и быстро не дорого. .

Закон23

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

№276 від 31.10.2000
м.Київ
vd20001031 vn276

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2000р.
за №824/5045

Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (4004–12) та ст.1 та 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (1645–14), на виконання рішення колегії МОЗ України від 21.04.99 №6 «Стан захворюваності населення України на інфекційні хвороби, які керуються засобами імунопрофілактики, та забезпечення населення імунобіологічними препаратами», з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити:
  1.1. Календар профілактичних щеплень в Україні (додається).
  1.2. Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень (додається) (z0825–00).
  1.3. Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень (додається) (z0826–00).
  1.4. Строки розвитку поствакцинальних реакцій та ускладнень на щеплення, які проводяться на ендемічних та ензоотичних територіях та за епідемічними показаннями (додається) (z0827–00).
  1.5. Форму подачі інформації про випадок побічної дії (ускладнення) після застосування імунобіологічних препаратів (додається) (z0828–00).

 2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, головним державним санітарним лікарям Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на залізничному, повітряному та водному транспорті забезпечити неухильне проведення на підпорядкованих адміністративних територіях профілактичних щеплень згідно з затвердженими документами та належний їх облік у закладах та установах охорони здоров’я.

 3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 25.01.96 №14 (z0066–96) «Про затвердження Календаря профілактичних щеплень, Переліку протипоказань до щеплень, Основних положень про організацію та проведення профілактичних щеплень, форми подачі інформації про випадок побічної дії (ускладнення) після застосування імунобіологічних препаратів, Переліку можливих ускладнень і термінів їх виникнення після щеплень, що підлягають подальшому розслідуванню», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за №66/1091.

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на Головного державного санітарного лікаря України – першого заступника Міністра Бобильову О.О., заступника Міністра Картиша А.П.

Міністр

В.Ф.Москаленко

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
31.10.2000 №276

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2000р.
за №824/5045

Календар профілактичних щеплень в Україні

До календаря профілактичних щеплень включено три розділи: щеплення за віком, щеплення, які проводяться на ендемічних та ензоотичних територіях та за епідемічними показаннями, рекомендовані щеплення.

Розділ 1. Щеплення за віком

Вік

Щеплення проти

1 день

Гепатиту В2
3 дні Туберкульозу1
1 місяць
3 місяці Гепатиту В2 Дифтерії, кашлюку, правця3 Поліомієліту4
4 місяці Дифтерії, кашлюку, правця3 Поліомієліту4
5 місяців Гепатиту В2 Дифтерії, кашлюку, правця3 Поліомієліту4
6 місяців
12–15 місяців Кору, краснухи, паротиту5
18 місяців Дифтерії, кашлюку, правця3 Поліомієліту4
3 роки Поліомієліту4
6 років Дифтерії, правця3 Поліомієліту4 Кору, краснухи, паротиту5
7 років Туберкульозу1
11 років Дифтерії, правця3 Кору, краснухи, паротиту5 (при відсутності вакцинації у 6 років)
14 років Туберкульозу1 Дифтерії, правця3 Поліомієліту4
15 років Краснухи (дівчата), паротиту5 (хлопці)
18 років Дифтерії, правця3
Дорослі Гепатиту В2 Дифтерії, правця3
 1. Ревакцинації в 7 і 14 років підлягають діти з негативною реакцією на пробу Манту. Неприпустимо поєднання в один день щеплення проти туберкульозу з іншими парентеральними маніпуляціями.
  Для вакцинації недоношених дітей з масою тіла більше 2000г, а також дітей, не щеплених у пологовому будинку через наявність медичних протипоказань, необхідно застосовувати вакцину БЦЖ–М.
  Діти, які не були щеплені в пологовому будинку через медичні протипоказання, підлягають обов’язковій вакцинації в дитячих поліклініках після зняття протипоказань. Після виповнення дитині двохмісячного віку перед виконанням щеплення БЦЖ слід провести пробу Манту і здійснювати щеплення у випадку негативного результату проби.
  Дітям з негативною реакцією на пробу Манту з 2 ТО при відсутності післявакцинного (БЦЖ) рубчика слід здійснювати додаткове щеплення через 2 роки після вакцинації або через 2 роки після ревакцинації БЦЖ.

 2. Для вакцинації проти гепатиту В може застосовуватися альтернативна схема – 0, 3, 4 місяці життя дитини.
  Новонароджені, які народились від матерів – носіїв HbsAg, вакцинуються за схемою – 0 (перші 12 годин життя), 1, 6, 12 місяців життя дитини.
  При порушенні строку початку вакцинації проти вірусного гепатиту В інтервали між введеннями цієї вакцини зберігаються. Дозволяється поєднання з щепленням проти дифтерії, кашлюку, правця та поліомієліту при наявності комбінованої вакцини, щеплення проводиться за схемою – 3, 4, 5 місяців від народження дитини.
  Вакцинації підлягають, також, дорослі: медичні працівники (студенти середніх та вищих медичних учбових закладів), які професійно мають контакт з кров’ю, її препаратами та здійснюють парентеральні маніпуляції.

 3. Інтервал між першим і другим, другим і третім щепленням дорівнює 30 днів. Інтервал між третім і четвертим щепленням повинен становити не менше 12 місяців і не більше 2 років.
  Щеплення дітей до 4 років поза строками календаря призначаються з такого розрахунку, щоб дитина встигла одержати чотириразову вакцинацію до 3 років 11 місяців і 29 днів.
  Другу, третю та четверту ревакцинації проводять у 11, 14 та 18 років АДП–М–анатоксином. Дітям, щепленим проти правця з приводу травми протягом останніх двох років, ревакцинацію у 11 років проводять АД–М–анатоксином.
  Діти до 6 років 11 місяців 29 днів, які мають протипоказання до введення АКДП–вакцини або перехворіли на кашлюк, щеплюються АДП–анатоксином. Вакцинація проводиться триразово (первинний вакцинний комплекс) з інтервалами між першим і другим щепленням 30 днів, між другим і третім – 9–12 місяців.
  Щеплення дітей після 6 років поза строками календаря проводиться АДП–М–анатоксином чотириразово (первинний вакцинний комплекс): інтервал між першим і другим, другим і третім щепленнями дорівнює 30 днів. Четверте щеплення проводиться через 6–9 місяців після третьої імунізації.
  Першу планову ревакцинацію дорослих за віком та епідпоказаннями, що раніше були щеплені, треба здійснювати АД–Манатоксином через 5 років після останнього щеплення. Подальші планові ревакцинації дорослих проводяться з інтервалом 10 років АДП–М–анатоксином.
  Підлітки та дорослі, які раніше не були щеплені або не мають даних щодо імунізації, прищеплюються АДП–М–анатоксином триразово (інтервал між першим і другим щепленням має становити 30–45 днів, між другим і третім – 6–12 місяців).
  Ревакцинації здійснюються не раніше ніж через 3 роки після останнього щеплення проти дифтерії та правця.
  Для активної імунізації проти правця осіб старше 60 років, не щеплених останні 10 років, використовувати скорочену схему вакцинації (одноразове щеплення АП–анатоксином у подвійній дозі – 20оз/мл з обов’язковою ревакцинацією через 12 місяців дозою 10оз/мл) та в подальшому кожні 10 років без обмеження віку.

 4. Для імунізації застосовується оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ). Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) може використовуватися для перших двох щеплень і при протипоказах до ОПВ – для будь–якого щеплення. Дитина, яка вакцинована проти поліомієліту без порушень календаря щеплень і отримала загалом 4 дози ІПВ, подальшій імунізації проти поліомієліту підлягає лише за епідпоказаннями.
  Після щеплення ОПВ пропонується обмежити ін’єкції, парентеральні втручання, планові операції протягом 2 тижнів.

 5. Вакцинація проти кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться моновакцинами або тривакциною у віці 12–15 місяців. Дітям, що не були вакциновані проти кору, паротиту чи краснухи, щеплення можна починати в будь–якому віці.
  Другу дозу вакцини проти кору, паротиту та краснухи рекомендовано вводити дітям у віці 6 років. Особи, які не отримали своєчасно другу дозу, повинні бути ревакциновані у 11 років. Особи, що не були раніше вакциновані або не отримали ревакцинацію, можуть бути щеплені за епідпоказами в будь–якому віці до 30 років.
  Перенесене захворювання на кір, епідемічний паротит чи краснуху не є протипоказанням до щеплення тривакциною. Якщо в анамнезі перенесені дві з названих хвороб, щеплення треба проводити лише моновакциною проти тієї інфекції, на яку дитина не хворіла. При наявності моновакцини проти краснухи в першу чергу треба щепити дівчат 15–річного віку. Жінки дітородного віку, що не хворіли на краснуху і не були проти неї щеплені, можуть отримувати індивідуальні щеплення за власним бажанням згідно з інструкцією до вакцини.

Схема вакцинації ВІЛ–інфікованих та хворих на СНІД дітей

Визначення ситуації Вакцина Проведення щеплень
1. ВІЛ–інфікована дитина без клінічних проявів СНІДу та зі слабо вираженими або помірними клінічними симптомами ВІЛ–інфекції Живі вакцини проти поліомієліту* та туберкульозу Не прищеплювати
Інші вакцини та анатоксини (вакцинація проводиться у період клініко–лабораторної ремісії) Прищеплювати за календарем
2. Дитина з діагнозом СНІДу

Вакцинація не проводиться

* Щеплення проти поліомієліту проводити інактивованою поліомієлітною вакциною.

 1. За 1–2 тижні до вакцинації бажано призначити полівітаміни, які вміщують вітамін А.

 2. Вакцинація проводиться під наглядом лікаря–педіатра або дитячого лікаря–інфекціоніста в амбулаторно–поліклінічних чи стаціонарних умовах.

 3. У поствакцинальному періоді здійснюється патронаж дитини медичним працівником на 3–4–й та 10–11–й дні.

 4. Жива оральна поліовакцина не призначається членам родини ВІЛ–інфікованого та особам, що мають тісний контакт з ВІЛ–інфікованим, у зв’язку зі значним ризиком виникнення вакциноасоційованого поліомієліту у ВІЛ–інфікованої особи.

 5. Щеплення дитини, яка народжена ВІЛ–інфікованою матір’ю, проти туберкульозу та поліомієліту (живою оральною вакциною) проводиться після зняття діагнозу ВІЛ–інфекції у дитини. Вакцинація проти поліомієліту проводиться, якщо дитина не була щеплена раніше інактивованою поліомієлітною вакциною.

 6. Пасивна імунопрофілактика ВІЛ–інфікованій та хворій на СНІД дитині проводиться (за епідемічними показаннями) протягом перших 4 діб після контакту незалежно від проведених раніше щеплень.

 7. Перед сезонним підйомом рівня захворюваності на грип ВІЛ–інфіковані діти підлягають першочерговій вакцинопрофілактиці проти грипу.

Розділ 2. Щеплення, які проводяться на ендемічних та ензоотичних територіях та за епідемічними показаннями

Щеплення проти Терміни початку вакцинації Терміни ревакцинації Примітки
Туляремії1 З 7 років Через кожні 5 років Планову імунопрофілактику проводять окремим професійним групам населення та тим, що мешкають на ендемічних територіях
Бруцельозу2 З 18 років Через 1 рік
Сибірки3 З 14 до 60 років Через 1 рік
Лептоспірозу З 7 років Через 1 рік Позапланову імунопрофілактику проводять за рішенням територіальних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та санепідслужби
Гарячки Ку З 14 років Згідно з інструкцією про застосування вакцин
Кліщового енцефаліту З 4 років Щорічно протягом трьох років
Чуми З 2 років Згідно з інструкцією про застосування вакцин Імунопрофілактику проводять за епідпоказаннями
Черевного тифу4 З 7 років Через два роки Імунізація проводиться при визначенні території неблагополучною за 2–3 місяці до епідпідйому за рішенням Головного державного санітарного лікаря території
Грипу5 Згідно з інструкцією про застосування вакцин Згідно з інструкцією про застосування вакцин
Жовтої гарячки З 9 місяців Через 10 років Імунізація проводиться за 10 діб до виїзду особам, які виїжджають у країни, ендемічні з цієї інфекції
Сказу При зверненні за медичною допомогою з приводу покусів, подряпин, ослизнення хворими або підозрюваними в захворюванні на сказ тваринами Згідно з інструкцією про застосування вакцин

Проводиться курс щеплень антирабічною культуральною або концентрованою культуральною вакциною і антирабічним імуноглобуліном

Дифтерії6 Проводяться за епідпоказаннями Згідно з інструкцією про застосування вакцин
Правця Проводяться за епідпоказаннями Згідно з інструкцією про застосування вакцин
Поліомієліту7 Проводяться за епідпоказаннями Згідно з інструкцією про застосування вакцин
Кору8 Проводяться за епідпоказаннями Згідно з інструкцією про застосування вакцин
Менінгококової інфекції9 Проводяться за епідпоказаннями Згідно з інструкцією про застосування вакцин
Гепатиту В10 Проводяться за епідпоказаннями Згідно з інструкцією про застосування вакцин

Щепленню підлягають:

 1. Персонал пунктів, підприємств із заготівлі шкір промислових тварин, їх первинної переробки;
  працівники овоче–, зерносховищ, цукрових заводів, елеваторів;
  мисливці, лісники, меліоратори;
  медичний персонал лабораторій відділів особливо небезпечних інфекцій, протичумних установ, які працюють з живими культурами туляремії або зараженим матеріалом;
  інші.

 2. Працівники тваринницьких господарств, неблагополучних щодо бруцельозу незалежно від форми власності;
  працівники м’ясокомбінатів, забійних пунктів та інших підприємств з переробки сировини й продуктів тваринництва, в які надходять сільськогосподарські тварини або сировина тваринницького походження з господарств, неблагополучних щодо бруцельозу;
  ветеринарні працівники, які працюють з живими культурами бруцел або зараженим матеріалом, а також обслуговують господарства, неблагополучні щодо бруцельозу;
  інші.

 3. Медичні працівники лабораторій відділів особливо небезпечних інфекцій санепідстанцій та ветеринарні працівники лабораторій ветеринарної медицини, які працюють з живими культурами сибірки або зараженим матеріалом;
  інші.

 4. Працівники водопровідно–каналізаційної мережі;
  інші.

 5. Групи медичного ризику (висока можливість клінічних ускладнень грипу):
  – особи з хронічними захворюваннями (дихальної та серцево–судинної систем, нирок, обміну речовин);
  – особи віком понад 60 років;
  – особи, що перебувають у спеціалізованих колективах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку, будинках дитини тощо).
  Групи епідемічного ризику (висока можливість інфікування грипом): діти дошкільного віку, школярі, підлітки, студенти середніх та вищих учбових закладів;
  персонал медичних закладів;
  персонал дошкільних, середніх та інших навчальних закладів, інтернатів, будинків дитини та осіб похилого віку тощо;
  робітники сфери послуг, торгівлі, транспорту, військові, а також особи, що перебувають у контакті з великою кількістю людей;
  персонал підприємств, установ, організацій (з метою запобігання спалахам).

 6. При виникненні вогнища (наявність контактних осіб) дифтерії необхідно:
  – провести вакцинацію нещеплених осіб після закінчення карантину проти дифтерії у даному вогнищі (вакцинація та перша ревакцинація згідно з віком);
  – провести ревакцинацію, згідно з календарем щеплень, особам, які підлягають ревакцинації в поточному році;
  – провести додаткову імунізацію особам, щепленим без порушення схеми імунізації однією дозою АД або АД–М анатоксину згідно з віком, якщо після останнього щеплення проти дифтерії пройшло не менше року.

 7. В осередку поліомієліту та на територіях підвищеного ризику дітям віком до 15 років незалежно від їх вакцинального статусу для «підчищувальної» імунізації. Вакцинація проводиться одно– або дворазово з інтервалом у один місяць у залежності від епідситуації.

 8. При виникненні вогнища (наявність контактних осіб) кору проводять вакцинацію в перші три дні від моменту контакту дітям у віці від 1 до 6 років, які не хворіли на кір і не були щеплені. Підліткам та дорослим (у віці до 30 років) роблять щеплення, якщо вони не хворіли на кір і не отримали вакцинацію та ревакцинацію проти кору.

 9. При епідемічному підйомі захворюваності генералізованими формами;
  особи, які мешкають на ендемічних територіях;
  у вогнищах інфекції, викликаної менінгококом відповідної серогрупи.

 10. Особи, які контактували з хворими на гепатит В і носіями вірусу гепатиту В;
  хворі, що перебувають на гемодіалізі та отримують числені гемотрансфузії та ін’єкції лікувально–діагностичних препаратів, хворі на гемофілію, діти із злоякісними новоутвореннями;
  реципієнти донорської крові та її препаратів;
  діти в дитячих будинках та будинках дитини;
  члени родин, в яких є хворі на гепатит В та носії вірусу гепатиту В;
  пацієнти з хронічними захворюваннями печінки;
  хворі, яким проводили парентеральні втручання;
  пацієнти, які підлягають плановому оперативному втручанню.

Примітка: Перелік ендемічних та ензоотичних територій визначається МОЗ України за поданням МОЗ Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських управлінь охорони здоров’я та санепідстанції Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських санепідстанцій і Українського центру держсанепіднагляду.

Схема вакцинації проти вірусного гепатиту В дітей із злоякісними новоутвореннями, дітей що перебувають на гемодіалізі та отримують багаторазові довготривалі переливання донорської крові або її препаратів

Вакцинація Термін вакцинації Примітки
Перша Розпочинається у будь–якому віці Щеплення проводиться подвійною дозою вакцини в амбулаторних умовах або у спеціалізованому відділенні, де дитина отримує перший курс лікування, – якщо вона не щеплена раніше. Носії HBs–Ag також підлягають вакцинації
Друга Через 1 місяць після першої вакцинації
Третя Через 1 місяць після другої вакцинації
Четверта Через 6 місяців після третьої вакцинації

Розділ 3. Рекомендовані щеплення

Щеплення проти Рекомендовані
Гепатиту А    – медичним працівникам;
– дітям та персоналу дитячих дошкільних установах;
– персоналу установ громадського харчування та підприємств харчової промисловості, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування;
– військовим, співробітникам МВС, пожежникам, персоналу служб спеціального призначення (оперативні служби);
– персоналу з обслуговування водоочисних споруд, водопровідних мереж, з обслуговування каналізаційних систем та каналізаційних очисних споруд;
– персоналу та пацієнтам закритих закладів (психіатричних установ, установ для утримання розумово відсталих осіб тощо);
– персоналу та особам, що перебувають у закладах виконання покарань;
– студентам медичних навчальних закладів;
– особам, які беруть участь у миротворчих заходах, наданні гуманітарної допомоги тощо;
– особам, які вживають наркотичні речовини внутрішньовенно, ВІЛ–інфікованим, особам з венеричними захворюваннями;
– особам, які часто змінюють сексуальних партнерів, повіям, гомосексуалістам;
– особам, які подорожують у регіони з високою ендемічністю гепатиту А;
– особам, які спілкувались з хворим на гепатит А в осередках інфекції;
– хворим на гемофілію, на хронічні захворювання печінки різної етіології, у т.ч. хворим на гепатити В та С і хронічним носіям вірусу гепатиту В, хворим на неспецифічні гепатити;
– хворим із скомпрометованою імунною системою
Гепатиту В    – військовим, співробітникам МВС, пожежникам, персоналу служб спеціального призначення (оперативні служби);
– персоналу та пацієнтам закритих закладів (психіатричних установ, установ для утримання розумово відсталих осіб тощо);
– персоналу та особам, що перебувають у закладах виконання покарань;
– персоналу сфери послуг, що за специфікою своєї професійної діяльності може мати контакт з біологічними рідинами людини (перукарі, персонал салонів краси, масажисти тощо), а також особам, які навчаються за цими спеціальностями;
– спортсменам;
– особам, які вживають наркотичні речовини внутрішньовенно, ВІЛ–інфікованим, особам з венеричними захворюваннями;
– особам, які часто змінюють сексуальних партнерів, повіям, гомосексуалістам;
– дітям, які не підлягають обов’язковим щепленням, та особам у віці 20–40 років, у першу чергу жінкам;
– хворим на хронічні та онкологічні захворювання, з хронічною печінковою недостатністю;
– особам, які подорожують у регіони з високою ендемічністю гепатиту В
Грипу    – усім особам з метою індивідуального захисту згідно з інструкцією про застосування вакцин
Гемофільної типу b інфекції    – усім дітям, які досягли 2–місячного віку. Вакцинацію найкраще проводити одночасно з щепленнями проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту
Пневмококової інфекції    – дітям старшим за 2 роки та дорослим з аспленією, лімфогранулематозом, гемоглобінопатіями, хронічною нирковою недостатністю, серцево–судинними захворюваннями, захворюваннями легенів, хворобами, пов’язаними з обміном речовин, іншими станами з підвищеним ризиком пневмококової інфекції (алкоголізм, цироз печінки тощо);
– дорослим з порушеннями імунного статусу та особам похилого віку, особливо, які мешкають у інтернатах;
– ВІЛ – інфікованим особам
Інфекційного захворювання, для імунопрофілактики якого є вакцина, зареєстрована в Україні    – усім особам, які бажають щепитися поза схемами календаря профілактичних щеплень (розділ 1), можуть це зробити в лікувально–профілактичних закладах або інших медичних установах, що мають офіційний дозвіл на проведення щеплень

 

Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
населення МОЗ України

Гойда Н.Г.

Начальник управління
профілактики інфекційних
захворювань ГСЄУ МОЗ України

Мухарська Л.М.

Комментарии закрыты.

Поиск цен на лекарства в Киеве