Закон28

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 71 від 23.02.2001

Про затвердження Плану заходів МОЗ України щодо відзначення 2001 року – Року охорони здоров’я населення України

З метою виконання Указу Президента України від 8 серпня 2000 року №963/2000 «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» (п. 1 «Підтримати пропозицію Міністерства охорони здоров’я України та оголосити 2001 рік Роком охорони здоров’я населення України») НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити «План заходів МОЗ України щодо відзначення 2001 року – Року охорони здоров’я населення України» (далі План заходів; додається).

  2. Керівникам структурних підрозділів, Центру медичної статистики МОЗ України, Міністру охорони здоров’я АР Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, директору Українського інституту громадського здоров’я забезпечити виконання зазначеного Плану заходів.

  3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

В.Ф.Москаленко

Додаток
до наказу МОЗ України
23.02.2001 № 71

Міністерство охорони здоров’я України

План заходів МОЗ України щодо відзначення 2001 року – року охорони здоров’я населення України

У брошурі представлено перелік основних заходів Міністерства охорони здоров’я, приурочених до відзначення 2001 року – Року охорони здоров’я населення України, терміни та відповідальних за виконання.

        Видання розраховане на організаторів охорони здоров’я
Загальна редакція В.Ф.Москаленка
Відповідальний за випуск В.М.Пономаренко

ВСТУП

Указом Президента України №963/2000 від 8 серпня 2000р. «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» 2001 рік проголошено Роком охорони здоров’я населення України.

У відповідності до цього Указу Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації зобов’язані протягом року забезпечити проведення комплексу заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, посилення боротьби з пияцтвом, тютюнопалінням та іншими шкідливими звичками, виховання у населення бережливого ставлення до свого здоров’я.

Кабінету Міністрів спільно з Національною академією наук та Академією медичних наук України доручено розробити Міжгалузеву комплексну програму «Здоров’я нації», а також загальнодержавну програму «Репродуктивне здоров’я 2001–2005″, спрямовану на збереження генофонду нації, запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров’я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань.

Належить доопрацювати та затвердити Програму заходів щодо забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги, розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування, розглянути питання про поновлення практики регулярних комплексних медичних обстежень (диспансеризації) та запровадження моніторингу стану здоров’я населення, обгрунтувати і визначити державні соціальні стандарти, державні соціальні гарантії та нормативи у сфері охорони здоров’я.

План заходів МОЗ України щодо відзначення Року охорони здоров’я населення України конкретизує роботу галузі з реалізації завдань, поставлених Президентом України у 2001 році.

Кінцевою метою їх виконання є збереження та зміцнення здоров’я населення, подовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я і кваліфіковану медичну допомогу.

Основні заходи
Міністерства охорони здоров’я України,
присвячені відзначенню року охорони здоров’я населення України

1. Розробити проект Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації»

Відповідальні: Бобильова О.О., Пономаренко В.М.
Термін виконання – I півріччя

2. Розробити пропозиції до проекту Державної комплексної програми соціально–медичного забезпечення ветеранів та інвалідів на період до 2005 року

Відповідальні: Картиш А.П., Гойда Н.Г.
Термін виконання – протягом року

3. Розробити проект Міжгалузевої програми боротьби з хворобами, що передаються статевим шляхом

Відповідальні: Картиш А.П., Гойда Н.Г.
Термін виконання – протягом року

4. Розробити проект Комплексних заходів боротьби зі злоякісними новоутвореннями

Відповідальні: Картиш А.П., Гойда Н.Г.
Термін виконання – протягом року

5. Підготувати проект Державної програми «Профілактика захворювань, пов’язаних з йодною недостатністю»

Відповідальні: Бобильова О.О., Бережнов С.П.
Термін виконання – протягом року

6. Розробити програми розвитку охорони здоров’я регіонів на основі Концепції розвитку охорони здоров’я населення України ( 1313/2000 ) з метою її реалізації

Відповідальні: Міністр охорони здоров’я АР Крим, начальники управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Термін виконання – I півріччя

7. Розробити проект Концепції захисту населення України від наслідків Чорнобильської катастрофи

Відповідальні: Бобильова О.О., Піщиков А.В.
Термін виконання – І квартал

8. Розробити проект Концепції державної політики України щодо алкоголю та наркотиків

Відповідальні: Картиш А.П., Гойда Н.Г.
Термін виконання – протягом року

9. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження концепції державної політики щодо контролю над тютюном»

Відповідальні: Бобильова О.О., Бережнов С.П., Пономаренко В.М.
Термін виконання – I квартал

10. Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей–інвалідів до 16 років»

Відповідальні: Картиш А.П., Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О.
Термін виконання – протягом року

11. Підготувати і видати колективну монографію «Рік охорони здоров’я населення України: стан галузі і перспективи розвитку»

Відповідальні: Бобильова О.О., Пономаренко В.М.
Термін виконання – III квартал

12. Підготувати аналітичний збірник «Охорона здоров’я матері і дитини в самостійній Україні»

Відповідальні: Пономаренко В.М., Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О.
Термін виконання – II півріччя

13. Створити відеоролики для показу по телебаченню з актуальних проблем охорони здоров’я:

        – формування здорового способу життя («Шлях до здоров’я»);
– боротьба з курінням («Ворог здоров’я № 1″);
– профілактика алкоголізму («Все починається з маленької»);
– профілактика наркоманії («Смерть на кінчику голки», «Будь розумним, не починай!»);
– профілактика туберкульозу («Хвороба, яка не знає пощади», «Щоб біда не повторилась»);
– профілактика стресу («Вмій володіти собою»);
– профілактика ВІЛ/СНІД і венеричних хвороб («Не дай собі вмерти від невігластва», «Секс без небезпеки»);
– природне вигодовування дитини («Їжа богів»);
– профілактика небажаної вагітності («Щоб дитина була жаданою»);
– охорона навколишнього середовища («Для себе та нащадків»);
– профілактика
грипу («Підступна та небезпечна»);
– профілактика кишкових інфекцій («Людина повинна себе захистити»);
– профілактика харчових отруєнь («Небезпечна Їжа»);
– профілактика грибних отруєнь («Смерть із власних рук»).

Відповідальні: Бобильова О.О., Пономаренко В.М.
Термін виконання – протягом року

14. Підготувати і видати спеціальний випуск журналу «Вісник соціальної гігієни та організація охорони здоров’я України», присвячений Року охорони здоров’я населення України

Відповідальний Пономаренко В.М.
Термін виконання – III квартал

15. Забезпечити видання ювілейних журналів «Медична освіта» і «Медсестринство України», присвячених Року охорони здоров’я населення України

Відповідальні: Вороненко Ю.В. Чернишенко Т.І.
Термін виконання – протягом року

16. Підготувати та провести науково–практичну конференцію з міжнародною участю «Сімейна медицина в Україні»

Відповідальні: Картиш А.П., Гойла Н.Г., Михальчук В.М., Пономаренко В.М.
Термін виконання – II півріччя

17. Організувати і провести Всеукраїнську науково–практичну конференцію з проблем соціальної медицини

Відповідальні: Пономаренко В.М.
Термін виконання – III квартал

18. Провести національну конференцію, присвячену Міжнародному дню медичної сестри

Відповідальні: Вороненко Ю.В. Чернишенко Т.І.
Термін виконання – травень

19. Провести Третю щорічну конференцію донорів

Відповідальний Ценілова Ж.В.
Термін виконання – грудень

20. Провести засідання Вченої медичної ради МОЗ України з обговоренням доповіді голови Вченої медичної ради МОЗ України «Медична наука у незалежній Україні. Здобутки, проблеми та погляд у завтрашній день»

Відповідальний Педаченко Є.Г.
Термін виконання – березень–квітень

21. Підготувати проведення Всеукраїнської наради за підсумками програми «Діти України»

Відповідальні: Картиш А.П. Гойда Н.Г. Моісеєнко Р.О.
Термін виконання – березень

22. Організувати та провести V Українсько–Баварський симпозіум «Медико–соціальні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи»

Відповідальні: Картиш А.П., Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О.
Термін виконання – жовтень

23. Організувати і провести цикл «круглих столів» з питань медико–соціальної експертизи та реабілітації інвалідів

Відповідальний Марунич В.В.
Термін виконання – протягом року

24. Провести конкурси кращого випускника у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I–II рівнів акредитації за спеціальностями: «Сестринська справа»; «Фармація»

Відповідальні: Вороненко Ю.В., Чернишенко Т.І.
Термін виконання – травень

25. Організувати та провести відзначення Дня захисту дітей з організацією консультацій провідних педіатрів України

Відповідальні: Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О., Міністр охорони здоров’я АР Крим, начальники управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Термін виконання – 01.07.2000

26. Підготувати та провести тиждень підтримки грудного вигодовування дітей в Україні

Відповідальні: Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О., Міністр охорони здоров’я АР Крим, начальники управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Термін виконання – II півріччя

27. Підготувати та провести тиждень планування сім’ї

Відповідальні: Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О., Міністр охорони здоров’я АР Крим, начальники управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Термін виконання – II півріччя

28. Забезпечити пріоритетне укомплектування медичними кадрами закладів охорони здоров’я сільської місцевості, первинної медико–санітарної допомоги, фтизіатричної служби

Відповідальні: Мельник Ю.В., Міністр охорони здоров’я АР Крим, начальники управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Термін виконання – протягом року

29. Здійснити забезпечення медичним обладнанням Української дитячої спеціалізованої лікарні «Охмадит» за проектом удосконалення рівня медичного обладнання відповідно до Угоди між урядом Японії та Кабінетом Міністрів України

Відповідальні: Картиш А.П., Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О., Каріна Н.Г.
Термін виконання – протягом року

30. У рамках Року дитини, що проводиться в 2001 році в СНД, здійснити дооснащення дитячих і родопомічних закладів, медико–генетичних центрів

Відповідальні: Картиш А.П., Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О., Міністр охорони здоров’я АР Крим, начальники управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Термін виконання – протягом року

31. Провести сертифікацію пологових будинків як лікарень, доброзичливих до дитини, в рамках реалізації проекту Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини»

Відповідальні: Картиш А.П., Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О.
Термін виконання – протягом року

32. Видати та забезпечити органи управління охороною здоров’я державного та обласного рівнів статистичним довідником «Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2000 рік»

Відповідальні: Голубчиков М.В.
Термін виконання – II квартал

33. Забезпечити виконання заходів з профілактики трансмісії ВІЛ від матері до дитини

Відповідальні: Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О., Бочкова Л.В. Міністр охорони здоров’я АР Крим, начальники управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Термін виконання – протягом року

34. Організувати виконання комплексних заходів, присвячених Дню боротьби зі СНІД

Відповідальний: Бочкова Л.В.
Термін виконання – грудень

35. Провести у регіонах України спортивне свято «Медики за здоровий спосіб життя» з залученням до участі членів їх родин

Відповідальні: Міністр охорони здоров’я АР Крим, начальники управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Термін виконання – II квартал

36. Провести семінар–нараду з керівниками центральних та регіональних засобів масової інформації (ЗМІ) щодо висвітлення у ЗМІ державної політики, діяльності МОЗ і регіональних управлінських структур у сфері охорони здоров’я та передового досвіду лікувально–профілактичних закладів

Відповідальні: Бобильова О.О. Пономаренко В.М., Волошин А.П.
Термін виконання – I квартал

37. Працівникам Міністерства, членам оргкомітетів з організації та проведення з’їздів, конгресів, науково–практичних конференцій забезпечити висвітлення на цих форумах досягнень охорони здоров’я та медичної науки, завдань установ та закладів галузі щодо реалізації Указів Президента України №963/2000 від 08.08.2000 «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» і №1313/2000 від 07.12.2000 «Про Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України»

Відповідальні: Бобильова О.О., Вороненко Ю.В., Уваренко А.Р., голови науково–медичних товариств і асоціацій
Термін виконання – протягом року

38. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів, присвячених Року охорони здоров’я населення України

Відповідальні: Волошин А.П., Міністр охорони здоров’я АР Крим, начальники управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Термін виконання – протягом року

39. Скласти графік та організувати виступи керівництва Міністерства охорони здоров’я у газеті «Ваше здоров’я» та інших засобах масової інформації з актуальних питань діяльності галузі

Відповідальні: Волошин А.П., Берник М.П.
Термін виконання – протягом року

40. Проводити прес–конференції та брифінги з проблем реформування галузі, оптимізації її діяльності, формування здорового способу життя

Відповідальний: Волошин А.П.
Термін виконання – протягом року

41. Опублікувати у центральній пресі та медичних виданнях статті керівників МОЗ України за тематикою «Медицина у незалежній Україні: сьогодення та погляд у майбутнє»

Відповідальний: Волошин А.П.
Термін виконання – I–II квартал

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України

О.О.Бобильова

Комментарии закрыты.

Поиск цен на лекарства в Киеве