- dgepv Workshops.

Закон34

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА  САНІТАРНО–ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА   СТАНЦІЯ
В.О. ГОЛОВНОГО  ДЕРЖАВНОГО  ЛІКАРЯ   ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ  ПОСТАНОВИ

№11/04 від 26.09.2001р.

Донецьк

Про термінові заходи щодо попередження епідускладнень з гострих респіраторних інфекцій та грипу в сезон 2001–2002 років

Захворюваність на грип та ГРВІ продовжує залишатися однією з найбільш актуальних проблем охорони здоров’я. Щорічно на них хворіє більше 1 млн. мешканців області, з них – третина в період їх епідемічного розповсюдження.

Згідно прогнозу Українського центру грипу в наступний осінньо–зимовий сезон очікується напружена епідемічна ситуація, що вимагає ретельного здійснення неспецифічних заходів його профілактики, забеспечення санітарно–протиепідемічних вимог до роботи у осінньо–зимовий період, негайного створення колективного та індивідуального імунітету.

Висока ефективність імунізації проти грипу в передепідемічний сезон 2000–2001рр. підтвердила безумовну доцільність його вакцинопрофілактики, перш за все серед контингентів, що мають підвищений ризик інфікування, важкий перебіг та клінічні ускладнення. Імунізація тільки 2% населення області дозволила скоротити захворювання серед щеплених від 7 до 24 разів, попередивши пов’язані з нею збитки на суму не менше 5 млн. грн.

Всі зареєстровані в Україні 4 види вакцин проти грипу містять штами вірусів, що мають прогностичне значення як збудники майбутньої епідемії: А (Н1N1) – Нова Каледонія, А (H3N2) – Панама, В – Сичуань. До останнього з них у населення імунітет повністю відсутній, так як в Україні він раніше не зустрічався.

Враховуючи наближення епідемічного сезону грипу 2001–2002рр. та з метою недопущення переходу захворюваності в епідемію, керуючись Законом України від 06.04.2000р. №645–ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб» ст.8, 11; Наказом МОЗ України від 31.10.2000р. №276 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні» (розділ 2); листом Головного державного санітарного лікаря України від 21.09.2001р. №5.09.19/306 «Щодо ситуації з гострих респіраторних інфекцій та грипу в сезон 2001–2002рр.», спільним наказом ОУЗ/ОблСЕС від 26.03.1999р. №65/36–0 «Про додаткові заходи вакцинопрофілактики актуальних інфекційних захворювань», постановляю:

1. Рекомендувати головам міських виконкомів та райдержадміністрацій:

1.1. Забезпечити неухильне та своєчасне виконання заходів профілактики, лікування і боротьби з грипом та іншими гострими респіраторними інфекціями, передбачених Наказом МОЗ України від 09.02.1998р. №30, обласним Комплексним планом профілактики та боротьби з грипом на 2000–2004рр., затвердженим ОблНПК 14.01.2000р. (протокол №1), Програмою специфічної профілактики грипу на 2000–2004рр., затвердженою ОблНПК 21.06.2000р. (протокол №3).

1.2. Розглянути на засіданнях міськрайНПК готовність лікувально–профілактичних, аптечних установ та санепідслужби у період епідемії.

1.3. Сприяти проведенню в передепідемічний період (жовтень–листопад 2001р.) щеплень проти грипу груп «підвищеного» ризику захворювання, рекомендованих МОЗ України (наказ від 31.10.2000р. №276, розділ 2).

1.4. Негайно розгорнути широку роз’яснювальну роботу серед населення щодо профілактики захворювань на грип та гострі респіраторні інфекції.

1.5. За результатами поточного епіднагляду за станом захворюваності своєчасно вводити обмежувальні заходи в дитячих дошкольних закладах, школах, ВУЗах, ПТУ, технікумах.

2. Керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності:

2.1. Забезпечити в осінньо–зимовий період 2001–2002рр. дотримання на підпорядкованих об’єктах оптимального режиму перебування працюючих, вихованців, учнів: належних температурних умов, попередження протягів тощо.

2.2. Запезпечити в жовтні–листопаді п.р. проведення передсезонної імунопрофілактики грипу особам, віднесеним до груп медичного (висока можливість клінічних ускладнень) та епідемічного (висока можливість інфікування) ризику, з попереднім узгодженням з територіальними органами охорони здоров’я та санепідслужби.

3. Начальникам та завідуючим міських управлінь і відділів охорони здоров’я, головним лікарям ЦМЛ (ЦРЛ):

3.1. В тижневий термін розгорнути в лікувально–профілактичних закладах на базі щепних кабінетів імунізацію всіх бажаючих проти грипу за власні та позабюджетні кошти та щеплення контингентів «ризику», передбачених обласною та місцевими Програмами, за місцем перебування в дитячих закладах, школах–інтернатах, дитячих будинках, місцем роботи на промислових підприємствах, тощо.

3.2. Разом з «ООО обласна аптечна холдингова компанія» забезпечити проведення в передепідемічний сезон щеплень проти грипу виключно вакцинами, схваленими МОЗ України та перевіреними санепідслужбою.

3.3. Неухильно виконувати існуючі вимоги до здійснення імунізації, нагляду за щепленими, виявлення, реєстрації випадків побічної дії, галузеву та державну звітність про профілактичні щеплення, проведені як за бюджетні так і за власні та позабюджетні кошти, дотримання умов зберігання вакцин.

3.4. Заборонити проведення щеплень протигрипозними вакцинами з сумнівних джерел постачання без документованої гарантії належних умов їх транспортування та попереднього зберігання.

3.5. Забезпечити:

  • контроль за доставкою матеріалу від хворих до базових вірусологічних лабораторій для вірусологічних досліджень з метою розшифрування етіології епідемії грипу;

  • з 01.01.2001р. щотижневе слідкування за станом захворюваності на грип та ГРВІ у порівнянні з епідпорогом та ходом імунізації;

  • при перевищенні рівня епідпорога негацно вводити в дію комплекс заходів на період епідемічного розповсюдження захворюваності.

4. Головним державним санітарним лікарям міст та районів області:

4.1. До 1 жовтня п.р. встановити дієвий держсаннагляд за підпорядкованими об’єктами з питань роботи в осінньо–зимовий період 2001–2002рр. та готовністю лікувально–профілактичних, аптечних установ до роботи в період епідемії.

4.2. Постановити жорсткі вимоги щодо виконання санітарного законодавства, діючих директивних документів в розгорнутих щепних кабінетах та забезпечення імунізації контингентів підвищеного ризику захворювання на грип.

5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника головного державного санлікаря Донецької області І.І.Сошенко.

В.о. головного державного санітарного лікаря Донецької області

В.О. Роздобудько

Комментарии закрыты.

Поиск цен на лекарства в Киеве